Bratstva i jedinstva 89

Posetite nas

Glaukom i suvo oko

glaukom

I glaukom i “suvo oko” su hronične i bolesti koje su izazvane različitim i višestrukim uzrocima. Lečenje i jedne i druge bolesti je izazov i za pacijenta i za oftalmologa u smislu mogućnosti pacijenta   da pravilno primenjuje lekove, motivacije i pacijenta i lekara za adekvatno lečenje kao i ekonomskog  aspekta (troškovi lečenja). Šta kad […]