Bratstva i jedinstva 89

Posetite nas

Katarakta

Katarakta (siva mrena) predstavlja zamućenje prirodnog sočiva u oku, što za posledicu ima slabljenje vida. Počevši od početnog zamućenja, postepeno polako dolazi i do „privremenog slepila“ usled potpunog zamućenja sočiva u najkasnijoj fazi bolesti, koju nikako ne bi trebali dozvoli da se razvije.

Kataraktu nije moguće izlečiti kapima, naočarima sa jačom dioptrijom niti posebnom ishranom. Katarakta se može ukloniti isključivo operacijom. Ultrazvučnim aparatom se odstranjuje zamućeno sočivo i na njegovo mesto ugrađuje specijalno dizajnirano savitljivo veštačko sočivo tzv. intraokularno sočivo, koje ostaje trajno u oku.

Katarakta napreduje individualno, od nekoliko meseci do nekoliko godina. Ranije je postojao stav da sa operacijom katarakte treba čekati sve dok ona ne dođe u krajnju fazu u kojoj pacijent više nije spsoban da samostalno funkcioniše. Srećom, ovaj zastareli stav je danas prevaziđen. Naime, kako bolest više napreduje, sočivo u oku postaje sve tvrđe, a samim tim se i teže uklanja. Takođe, kod zrelijih katarakti, neophodno je koristiti veću snagu ultrazvuka, što može štetiti okolnim tkivima, naročito rožnjači. Ovakva operacija duže traje, a samim tim je i oporavak znatno duži jer je potrebno više vremena da se rožnjača oporavi.

Preporuka je da se operacija izvrši onda kada tegobe koje katarakta izaziva počnu da ometaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti: slabiji vid koji onemogućava čitanje i otežava gledanje televizora, pojava zablještenja kada je sunčano vreme, odnosno od farova pri noćnoj vožnji itd. Važno je napomenuti da što se katarakta operiše u ranijoj fazi, operacija je znatno bezbednija, kraće traje, sa minimalnim procentom komplikacijai oporavak je daleko brži i komforniji.