Bratstva i jedinstva 89

Posetite nas

Kompletna dijagnostika

 • Kompletna dijagnostika očnih bolesti 
 • Oftalmološki pregled na špalt lampi, automatizovana keratorefraktometriju i aplanaciona ili nekontaktna tonometriju.
 • Kompletna strabološka dijagnostiku.
 • Pregled ultrazvukom najnovije generacije, (A i B scan za biometriju, pahimetriju i ehosonografski pregled zadnjeg segmenta oka, kao i ultrazvučnu biomikroskopiju – UBM).
 • Idealna procena postoperativne dioptrije optičkim biometrom.
 • Kompjuterizovano vidno polje za dijagnostiku glaukoma, nekih bolesti retine i neuroloških oboljenja
 • Procena endotela rožnjače spekularnim mikroskopom.
 • Dijagnostika prednjeg segmenta oka i za refraktivnu hirurgiju
 • Fluoresceinska angiografija vaskularnog sistema oka
 • Optička koherentna tomografija za izuzetno precizno predstavljanje unutrašnjih slojeva oka kroz poprečne preseke Primenjuje se u ranoj dijagnostici glaukoma, oboljenja žute mrlje i vitreoretinalnih poremećaja
 • Elektrofiziološka snimanja (ERG, EOG, VEP)