Bratstva i jedinstva 89

Posetite nas

Hirurgija oka

Očna hirurgija ili oftalmohirurgija označava operacije koje se izvode na oku i njegovim adneksima od strane oftalmologa, koji je dodatno kvalifikovan i osposobljen za operativno lečenje bolesti oka.

Hirurgija katarakte (mrene)

Katarakta (mrena) je zamućenje sočiva prouzrokovano starenjem, bolešću, mikrotalasnim zračenjem, ili traumom. Katarakta ometa pristup i prelamanje svetlosti, što dovodi do stvaranja nejasne slike na mrežnjači. Ako je gubitak vida značajan, obavezno je hirurško odstranjivanje sočiva, a izgubljena optička moć se nadoknađuje ugradnjom   intraokularnog sočiva od specijalnih materjala. Zbog visoke učestalosti katarakte, uklanjanje zamućenog očnog sočiva, je najčešći operativni zahvat na oku.

Hirurgija glaukoma

Glaukom je skup bolesti koje utiču na očni živac što dovodi do gubitka vida, i često je karakteriziran povišenjem intraokularnog pritiska. Zlatni standard hirurgije glaukoma je fistulizirajuća operacija (trakbekulektomija) čiji je cilj da se omogući odvođenje   viška očne vodice van očne jabučice sa svrhom smanjenja intraokularnog pritiska. Savremena hirurgija glaukoma uključuje primenu implanata i predstavlja modigfikaciju osnovne osnovne hirurške tehnike. U cilju smanjenja stvaranja očne vodice primenjuju se metode destrukcije dela cilijarnog tela čija je uloga stvaranje očne vodice primenom krioanemizacijom, primenom ultrazvuka ili laserom.

Reflekciona hirurgija

Refrakciona hirurgija ima za cilj korekciju korekciju dioptrije primenom različitih vrsta lasera.

Hirurgija rožnjače

Hirurgija rožnjače obuhvata pored refrakcione hirurgije, kao i sledeće metode:

  • Transplantacija (presađivanje) rožnjače je uklanjanje zamućene  rožnjače, i njena zamjena sa zdravom rožnjačom donora. Takozvana perforativna keratoplastika 
  • Transplantacija različitih slojeva rožnjače 
  • Uklanjanje pterigijuma