Bratstva i jedinstva 89

Posetite nas

Glaukom i suvo oko

glaukom

I glaukom i “suvo oko” su hronične i bolesti koje su izazvane različitim i višestrukim uzrocima. Lečenje i jedne i druge bolesti je izazov i za pacijenta i za oftalmologa u smislu mogućnosti pacijenta   da pravilno primenjuje lekove, motivacije i pacijenta i lekara za adekvatno lečenje kao i ekonomskog  aspekta (troškovi lečenja).

Šta kad ove dve bolesti idu jedna uz drugu?

Glaukom je jedan od vodećih uzroka trajnog slepila u svetu (2.2% posto populacije).

Broj obolelih od glaukoma je u stalnom porastu , tako da se očekuje da će 2040. biti skoro 112 miliona obolelih od glaukomaod čega će broj slepih iznositi oko 10 %  tj. više od 10 miliona slepih.

Sindrom suvog oka je takođe u stalnom porastu. 5-50 % populacije pati od ovog sindroma. Procenat raste sa godinama života tako da kod starijih od 40. godina iznosi i do 75 %. Žene su više pogođene ovim  sindromom.

Uzrok sindroma suvog oka je smanjena sekrecije suza u 10 %  i pojačano isparavanje suza kod više od 80% pacijenata i to najčešće zbog problema na kapcima (blefaritisa i slabe funkcije žlezda u ivicama kapaka i nedostatka zaštitnog sloja u suznom filmu.)

60%  pacijenata lečenih od glaukoma ima simptome suvog oka kao posledice upotrebe kapi za terapiju glaukoma bar na jednom oku, a skoro trećina pacijenata (27 %) ima veoma izražene simptome koji su često i razlog za obustavljanje terapije za glaukom kao i za bitno narušen kvalitet života i očuvanje vida.

Cilj terapije glaukoma je održavanje vidne funkcije pacijenta i sa tim povezanim kvalitetom života uz održive troškove lečenja i uz najmanje neželjenih efekata terapije.

Cilj terapije “suvog “oka je očuvanje površine oka i suznog filma prekidanjem začaranog kruga, održavanje vidne funkcije i kvaliteta života pacijenta.

Pre započinjanja lečenja glaukoma neophodno je da se utvrdi stanje površine oka i kvaliteta suznog filma i postojanja sindroma suvog oka. Tokom lečenja glaukoma na kontrolnim pregledima se  kontroliše ne samo glaukom već i da li se javljaju znaci koji ukazuju na razvoj suvog oka usled upotrebe lekova.

Rizik za pojavu suvog oka kod pacijenata koji se leče od glaukoma vezan je za broj medikamenata za lečenje glaukoma, dužine trajanja lečenja, postojanje i vrste konzervansa u kapima za glaukom kao i vrste aktivne supstance koja se nalazi u kapima.

Nelečeno “suvo oko“ kod pacijenata koji boluju od od glaukoma:

  • utiče na mogućnost adekvatnog korišćenja kapi i predstavlja rizik za progresiju glaukoma i gubitak vida
  • utiče na kvalitet i pouzdanost testova bitnih za utvrđivanje progresije bolesti kao što je vidno polje i OCT
  • utiče na ishod operativnog lečenja ukoliko je ono potrebno

Tretman suvog oka tokom lečenja glaukoma treba da bude prilagodjen svakom pacijentu posebno  (individualizovan), treba da je dinamičan i optimizovan prema stadijumu i jedne i druge bolesti.

Kako je u praksi? Veliki broj pacijenata ima dobro vođenu terapiju glaukoma sa regulisanim očnim pritiskom i stabilnim vidnim poljem, bez evidentirane progresije čime su ispunjeni svi ciljevi terapije. Lekar je ispunio svoj zadatak i treba da je zadovoljan, međutim pacijent je često uprkos tome frustriran, nezadovoljan, jadan. Nakon toga i lekar postaje nezadovoljan i frustriran, jer  odlična terapija deluje kao neuspeh s obzirom da je pacijent u očajnom stanju! Kada dođe do ovakvog scenarija potrebno je razmotriti pre svega lečenje sindroma suvog oka uklanjanjem faktora koji do toga dovode ili ako to nije moguće razmotriti druge vidove lečenja kao što je terapija laserom ili operativno lečenje glaukoma.

Podelite

Pogledajte još