Bratstva i jedinstva 89

Posetite nas

Dr sci. med. Siniša Babović

Dr sci. med. Siniša Babović je specijalista oftalmologije i oftalmohirurg. Rođen je 1972. godine u Subotici.

U njegovom dvadesetogodišnjem specijalističkom radu, osnovni predmet stručnog usmerenja su mu savremena mikrohirurgija katarakte i prednjeg segmenta oka, zatim dijagnostika, konzervativno i lasersko lečenje mrežnjače, te minimalno invazivna hirurgija mrežnjače.

Studije medicine, završio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1997. godine sa prosečnom ocenom 9.66. Tokom studija, u nekoliko navrata, obavlja studentsku praksu na Univerzitetskim Klinikama za očne bolesti u Lisabonu i Sao Paolu, a kao jedan od najboljih studenata Univerziteta u Novom Sadu dobija stipendiju za naučno-istraživačku praksu na Institutu za neurofiziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Čikagu.

Specijalizaciju iz oftalmologije je završio 2002. godine na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Vojvodine, sa najvišom ocenom, gde svoj specijalistički rad nastavlja do 2008. godine. U ovom periodu, 2007. godine, brani magistarsku tezu sa temom komplikacija šećerne bolesti na mrežnjači kod pacijenata koji su operisali kataraktu.

Sa mesta Šefa odseka za vitreoretinalne bolesti Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Vojvodine, 2008. godine premešta se u Beograd. Stručno napredovanje nastavlja u Gradskoj bolnici, KBC Zvezdara, na Klinici za očne bolesti „Prof. Dr Ivan Stanković“, kao Načelnik odseka za bolesti zadnjeg segmenta, a potom Zamenik direktora Klinike. U ovom periodu, 2015. godine, brani doktorsku tezu sa temom strukturnih promena na žutoj mrlji kod pacijenata sa glaukomom otvorenog ugla.

Nakon desetogodišnjeg sticanja iskustava u specijalističkom i upravljačkom radu, 2018. godine, preuzima mesto Upravnika Klinike za očne bolesti, Kliničkog centra Vojvodine, na čijem čelu se nalazi do sada.

Tokom specijalizacije i specijalističkog staža, boravio je na brojnim stručnim usavršavanjima kao stipendista svetskih i evropskih Udruženja oftalmologa i to na Univerzitetskim Klinikama za očne bolesti u Stokholmu, Antverpenu, Budimpešti, Liverpulu, Sao Paolu, Salcburgu, Beču, Drezdenu, Sofiji, Zagrebu i Luganu.

Aktivno učestvuje u domaćim i međunarodnim skupovima iz oftalmologije, član je više strukovnih udruženja, vođa istraživačkih timova u oblasti retine na svetskim naučnim studijama i edukator mladih.

Tečno govori engleski, italijanski, španski, portugalski, a služi se mađarskim i francuskim jezikom.