Bratstva i jedinstva 89

Posetite nas

Dr Aleksandar Jevtić

Ime i prezime
 • Aleksandar Jevtić
Obrazovanje
 • Medicinski fakultet u Beogradu
 • Specijalizacija – Klinika za očne bolesti KCS.
Radno iskustvo:
 • Klinika za očne bolesti “Prof.dr I. Stanković“ KBC Zvezdara
 • Očna bolnica „Vidar Orasis Swiss“, Novi Sad
 • Opšta bolnica, Pančevo
 • Oftalmološka ordinacija „Diopta“, Beograd
 • Opšta bolnica „Medigroup“, Beograd
 • Oftalmološka ordinacija „Egzakta“, Beograd
 • Služba hitne medicinske pomoći, DZ Mladenovac
Dodatno usavršavanje:
 • „Netrajyoti eye hospital“, Ranaghat, India, dr Pradip Mohanta
Članstvo u udruženjima:
 • Član Udruženja oftalmologa Srbije
 • Član Udruženja glaukomatologa Srbije
 • Član EGS ( Evropsko udruženje glaukomatologa )
 • Član ESCRS ( Evropsko udruženje za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju )
 • Autor više stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima
 • Aktivan učesnik na domaćim i stranim kongresim
Oblast rada:
 • Katarakta
 • Glaukom
 • Kapci
 • Rožnjača
 • Medical retina